Följ Green Cargo

Delårsrapport Q2: Ökad omsättning, positivt rörelseresultat och expansion i Norge

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2016 10:00 CEST

Trots en tuff marknad med hård prispress ökade koncernens nettoomsättning under det andra kvartalet med 104 MSEK jämfört med samma period förra året och uppgick till 1 085 MSEK. Det resulterade i ett positivt rörelseresultat för kvartalet.

Andra kvartalet i korthet

  • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 085 MSEK (981)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 2 MSEK (28). Jämförelseperioden inkluderar en reavinst om 65 MSEK från avyttring av övertaliga lok
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -8 MSEK (22). Jämförelseperioden inkluderar en reavinst om 65 MSEK från avyttring av övertaliga lok
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om ca 377 MSEK (123)

Första halvåret i korthet

  • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 2 112 MSEK (1 985)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -22 MSEK (-4). Jämförelseperioden inkluderar en reavinst om 65 MSEK från avyttring av övertaliga lok
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -40 MSEK (-19). Jämförelseperioden inkluderar en reavinst om 65 MSEK från avyttring av övertaliga lok
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om ca 630 MSEK (284)
  • Green Cargo har utökat sin verksamhet till att omfatta de flesta större järnvägssträckorna i Norge

– Jämfört med andra kvartalet föregående år har vi ökat vår omsättning med 11 procent och tecknat nya avtal till ett värde av 377 MSEK. Även vårt rörelseresultat har förbättrats med 49 MSEK efter rensning av engångsposten för lokförsäljning under 2015 och för uppstartskostnader i Norge, säger Green Cargos VD Jan Kilström.

Ökad omsättning och nya transportavtal bekräftar att Green Cargo är på rätt väg med sin tillväxtstrategi som löper parallellt med effektiviseringar och lönsamhetsfokus.

– En del i tillväxtplanerna som kom att förverkligas snabbare än planerat var vår expansion på den norska marknaden efter att Cargolink lade ner sin verksamhet med kort varsel i mitten av februari. På bara sex veckor lyckades vi bygga upp en komplett norsk verksamhet med daglig trafik på de flesta större järnvägssträckorna i Norge, säger Jan Kilström.

Den 20 mars rullade Green Cargos första tåg i Norge och sedan i slutet av mars trafikerar Green Cargo Norge fyra dagliga linjer från Oslo till Bergen, Trondheim, Stavanger och Åndalsnes.

– Vårt arbete med att utveckla trafiken i Norge fortsätter. Vi planerar även att utöka den vidare till och från kontinenten, fortsätter Jan Kilström.

Under kvartalet har också satsningen ”Säkra vanor” fortsatt att implementeras. Säkra vanor är ett arbetssätt för höjd säkerhet och bättre arbetsmiljö. Trafiksäkerhetsindex för det andra kvartalet blev 96,5 (93,6) vilket är över årsmålet 95,3.

Kontaktpersoner:
Jan Kilström, VD, Green Cargo, tel: 010-455 55 53
Henrik Backman, CFO, Green Cargo, tel: 010-455 54 49

Green Cargo kör cirka 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed cirka 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi cirka 270 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds transporter märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har cirka 2 000 anställda och en årsomsättning på 4 miljarder SEK (2015). Läs mer på www.greencargo.com