Följ Green Cargo

​Ett effektivare arbetstidsavtal för lokförare klart

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2017 14:49 CEST

Green Cargo och fackförbunden Seko, ST och SACO-TJ har kommit överens om ett justerat arbetstidsavtal för lokförare. Avtalet styr arbetstiderna så att Green Cargo kan nå ökad effektivitet och konkurrenskraft.

Trots ett gediget arbete som gett sänkta kostnader och höjd produktivitet har Green Cargo svårt att nå en uthållig lönsamhet. Faktorer utom företagets direkta kontroll som sjunkande vägtransportpriser och försämrade villkor för järnvägstransporter påverkar Green Cargos konkurrenskraft negativt.

– Det krävs ett helhetsgrepp för att öka järnvägens konkurrenskraft. En nödvändig åtgärd är att modernisera lokförarnas arbetstidsavtal efter dagens nya förutsättningar. Det är mycket glädjande att Green Cargo och facken nu har enats om att justera dagens avtal så att det blir modernare och effektivare. Det förbättrar både Green Cargos konkurrenskraft och lokförarnas arbetsvillkor, säger Green Cargos VD Jan Kilström.

Det nya avtalet innebär förändringar av arbetstidsreglerna som ger företaget sänkta kostnader men också förbättrade arbetsscheman för lokförare.

– Justeringen av arbetstidsavtalet möjliggör längre, effektivare och mer sammanhängande turer vilket ger stabilare scheman och bättre balans i lokförarnas arbetsvardag. För våra kunder får vi utökade möjligheter att fortsätta leverera effektiva och hållbara transportlösningar, avslutar Jan Kilström.

Det reviderade avtalet gäller tom 2019-12-07.

Kontaktpersoner:
Jan Kilström, VD, Green Cargo, tel: 010 - 455 55 53
Caroline Frumerie, HR-direktör, Green Cargo, tel: 010 - 455 55 57

Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 270 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 2 000 anställda och en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2016). Läs mer på www.greencargo.com