Följ Green Cargo

​Green Cargo etablerar ramverk för grön finansiering

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2019 09:30 CET

Green Cargos målsättning är att huvuddelen av ny finansiering ska klassas som grön eller hållbarhetsrelaterad. Green Cargo fastslår därför ett ramverk för grön finansiering. Ramverket syftar till att etablera en standard för grön finansiering och stärker i sin tur bolagets hållbarhetsarbete inom alla områden.

Hållbarhet är sedan länge en naturlig del i Green Cargos arbete. För bolaget omfattar begreppet en helhetssyn på ansvarsfullt och hållbart företagande; att vi ska ta socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar. Det är också grunden för att skapa långsiktig lönsamhet.

- Vi har höga ambitioner när det gäller vårt hållbarhetsarbete. Att etablera och fastslå ett ramverk för grön finansiering är ett naturligt steg i vårt arbete och det stämmer väl överens med hur vi integrerat leder och styr bolaget inom alla områden, säger Erica Kronhöffer, hållbarhets- och kommunikationsdirektör på Green Cargo.

Ramverket har utformats för att ge Green Cargo möjlighet till grön finansiering, dvs en finansiering som är förenad med vissa kriterier för att säkerställa att hänsyn tas till miljö och klimat. Ramverket bygger på ambitiösa mål för fossilfria transporter och energieffektivisering i förhållande till utfört transportarbete. Tåget är det mest energieffektiva trafikslaget och har en självklar roll i ett hållbart transportsystem – både idag och i en framtid. Ska Sverige nå de högt ställda klimatmålen, måste mer gods transporteras på järnväg.

Ramverket bygger på specifika principer för gröna obligationer. Principerna anger hur gröna obligationer och lån ska användas för att finansiera klimatsmarta och ekologiskt hållbara lösningar. Det hänger väl ihop med Green Cargos ambition att minska sin klimatbelastning samt bidra till målen enligt Agenda 2030. Med det nya ramverket stärker vi även en långsiktig och närmare relation med långivare och banker. Green Cargos målsättning är att huvuddelen av ny finansiering ska klassas som grön eller hållbarhetsrelaterad.

Det oberoende analysinstitutet CICERO Shades of Green har utfärdat ett yttrande om ramverket med högsta betyget ”Dark Green” avseende de gröna villkoren samt ”Excellent” med avseende på styrning.

- Det är verkligen glädjande att få ramverket på plats. Det möjliggör att bredda vår plattform för grön finansiering och att vi, tillsammans med våra finansiärer, bidrar till en förbättrad miljöprestanda och hållbara logistiklösningar för svenskt näringsliv. Ambitionen är att vi i framtiden ska kunna koppla fler finansieringskällor till det gröna ramverket, säger Lars Öquist, chef för Treasury på Green Cargo.

All information om Green Cargos satsning på grön finansiering med länkar till ramverk, second opinion, samt kommande återrapportering finns på Green Cargos hemsida.

Nordea har agerat rådgivare i framtagande av dokumentationen och Green Cargos ramverk för grön finansiering.

Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 300 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 1 800 anställda och en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2018). Läs mer på www.greencargo.com