Följ Green Cargo

Green Cargo har transporterat gods för St1 i 25 år

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2020 09:40 CET

Foto: St1

Nu firar St1 och Green Cargo ett 25-årigt långt och nära samarbete. Där fokus på hög kvalitet och säkra transporter har resulterat i att nästan 11 000 000 ton gods har levererats från St1 i Göteborg till depåerna i Jönköping och Karlstad. Genom att under 25 år nyttjat järnvägstransporter istället för väg- eller sjötransporter, har parterna tillsammans minskat klimatbelastningen med sammanlagt 114 000 ton mindre koldioxidutsläpp.

Den 4 november 2020 har Green Cargo transporterat nästan 11 000 000 ton gods för St1 under 25 år. Att transportera gods på järnväg är inte bara klimatsmart, utan även det mest yteffektiva transportsättet. Mellan Jönköping och Göteborg har St1 fraktat cirka 3 500 000 ton gods på järnväg. Det motsvarar 125 000 lastbilar. Och genom att välja järnvägstransporter mellan Karlstad och Göteborg, istället för sjöfart, minskar koldioxidutsläppen med cirka 98 procent på den sträckan. Samarbetet mellan Green Cargo och St1 är inte bara en stor insats för miljön utan skapar även tryggare vägar.

– Transporter på järnväg har fungerat oerhört bra under dessa år. Leveranssäkerhet har alltid varit hög och samarbetet med Green Cargo har fungerat strålande. Det är därför vi har varit en trogen kund i alla år. Att transportera drivmedel på järnväg istället för båt eller bil har för oss varit mycket effektivt, samtidigt som vi varit väldigt miljöeffektiva säger, Jonas Rylander, Chef Depådrift Väst, St1 Sverige AB.

Hos St1 har det från starten funnits ett naturligt intresse att nyttja klimatsmarta och säkrare transporter jämfört med alternativa transportslag som båt och bil. Transporterna går i systemtåg mellan St1s anläggning i Göteborg till depåerna i Jönköping och Karlstad. Sammanlagt körs tio tåg i veckan, fem tåg till Jönköping och fem tåg till Karlstad, med gods som klassas som farligt gods.

– Vårt samarbete är väl grundat i ett proaktivt arbetssätt där säkerhet, lyhördhet och flexibilitet är viktiga parametrar. För att bibehålla den höga kvaliteten för systemtågen håller vi regelbundna möten där vi tillsammans tar hänsyn till uppkomna behov och utmaningar och ser till att ta fram de mest passande logistiklösningarna, säger Björn Nordh, säljare på Green Cargo.

Green Cargo och St1 jobbar löpande på att finna nya vägar för St1:s produkter – med järnväg förstås.

St1 är en nordisk energikoncern med verksamhet i Sverige, Finland och Norge. Med visionen att vara den ledande producenten och försäljaren av CO2-medveten energi omfattar verksamheten allt från produktion av drivmedel som minskar klimat- och miljöpåverkan till hur morgondagens smarta drivmedelsstationer och butiksverksamhet ska se ut. I Sverige har bolaget totalt 480 drivmedelsstationer runt om i landet.

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 22 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och en årsomsättning på 4,1 miljarder SEK (2019).