Följ Green Cargo

​Green Cargo investerar i ytterligare sexaxliga lok

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2018 10:00 CEST

Green Cargo investerar i ytterligare sex lok av typen Transmontana. Loken, som är sexaxliga, kan dra ungefär dubbelt så mycket som ett konventionellt RC-lok och levereras under hösten 2019.

I juli 2017 tog Green Cargo beslut om att stärka fordonsflottan och köpa två nya Transmontana-lok. Dessa kommer gå i trafik under hösten 2018. Som en del av företagets fordonsstrategi och för att möta kundernas behov har Green Cargo nu beslutat att signera ytterligare ett avtal med Softronic och investera i ytterligare sex lok.

– Köpet av dessa lok ger oss möjligheter att skapa ännu effektivare logistiklösningar för våra kunder, särskilt i de tyngre transportuppläggen. Loken ger inte bara ökad kapacitet och säkerhet, utan sänker även transportkostnaden för våra företagskunder, säger Green Cargos VD Jan Kilström.

Loken är, förutom sin överlägsna dragkraft, moderna och utrustade med automatisk och optimerad elbromsning. Med hjälp av uppgifter om topografi och körsträckor kommer loken att optimeras för att köra så energisnålt som möjligt. Loken är en blandning av beprövad teknik med en svensk boggikonstruktion samt modern elektronik med elåtermatning, som även kan nyttjas fullt ut vid multipelkörning.

– Köpet av dessa lok gör att vi ökar vår effektivitet rent logistiskt, men det ger oss också en ökad kapacitet och lägre underhållskostnader. Loken har också en rad tekniska anpassningar för vårt nordiska klimat. Dessutom ger den ökade dragkraften i sig en lägre påverkan på miljön, eftersom det totalt sett går åt mindre energi jämfört med att köra flera lättare tåg, berättar Jan Kilström.

Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 270 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 1 900 anställda och en årsomsättning på 4,3 miljarder SEK (2017). Läs mer på www.greencargo.com