Följ Green Cargo

Green Cargo maximerar volymkapaciteten åt Söderenergi med nya XXXL-containrar

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2018 09:00 CET

Från vänster: Johan Lorensson, säljare på Green Cargo och Olle Ankarling, logistikansvarig på Söderenergi.

Det är åtta år sedan Green Cargo transporterade den första leveransen med skogsflis till Söderenergis nya bränsleterminal i Nykvarn. Nu växlar vi upp samarbetet med Söderenergi genom att gå över till större containrar XXXL. Vi reducerar antalet tågtransporter, utan att minska volymerna.

– Vi har under avtalstiden löpande utvecklat transportlösningen och uppgraderar nu hela systemet tillsammans för bättre volymkapacitet. Det handlar om att öka och anpassa kapaciteten på ett så optimalt sätt som möjligt för Söderenergi. En uppgradering av containern gör att vi får en bättre matchning mellan den totala vikten och den totala volymen vi transporterar i detta system. Här av vi valt att fortsätta att använda lastbärare från Innofreight och byter ut systemets containrar till den större XXXL-modellen, säger Johan Lorensson, säljare på Green Cargo.

Söderenergi använder mer och mer returbränsle, som är en lättare typ av bränsle jämfört med skogsbränsle som är tyngre per kubik. Med de nya containrarna XXXL kan Green Cargo transportera större volymer med färre tåg.

– För Söderenergi är detta ytterligare ett steg i rätt riktning mot ökad hållbarhet. Med större containrar blir vi mer flexibla, vi reducerar våra tågtransporter med 25 % och blir mer kostnadseffektiva. Det gör att vi även bidrar till att minska trafiken på ett redan högt belastat järnvägsnät och frigör spårkapacitet för annan trafik. Vi hanterar totalt cirka 900 000 ton bränsle motsvarande 3 TWh per år och vi lägger ner stor kraft på att skapa effektiva och hållbara transporter inom samtliga transportslag, säger Olle Ankarling, logistikansvarig på Söderenergi.

Green Cargos leveranserna av skogs- och returbränsle under 2018 sker bland annat från Töva, Östavall, Ånge, Bastuträsk och Örnsköldsvik. Transporterna går från varje ort enlig en förutbestämd tågplan till Nykvarn. Tågen kommer att bestå av dubbla lok, 27 vagnar med 81 containrar XXXL, vilket är cirka 1600 nettoton bränsle per tåg. Tågets lastvolym ökar till cirka 4500 m3.

– Genom tät dialog med våra kunder kan vi ta ett helhetsansvar för våra kunders leveranser för att ständigt optimera och förbättra tågplanen. Tillsammans med Söderenergi har vi utvecklat transportsystemen löpande under avtalstiden för att nå punktliga leveranser med minimala störningar. Vi har arbetat bort dragkraftsbegränsningar och med de XXXL maximerar vi volymkapaciteten. Vi kompletterar varandra med framförhållning och långsiktighet, säger Johan Lorensson.

Nykvarns bränsleterminal

Terminalen finns på ett åtta hektar stort område intill Svealandsbanan i Nykvarn och är Söderenergis bränsledepå och centrala nav logistiskt sett. Idag lossas och lagras bränsle från cirka 75 tåg per år. Transporter till och från Nykvarn sker i huvudsak med Sveriges första 74-tons flisbil som drivs med 100 % biodrivmedel.

Bakgrund och utveckling

Green Cargo har varit tågoperatör sedan starten och tågsystemet har utvecklats stegvis under åren.

  • 2009-2013: Ett lok, 19 vagnar 57 containrar XXL och 430 meter tåglängd och cirka 750 nettoton bränsle per tåg. Begränsande faktor: lokets dragkraft
  • 2014-2017: Dubbla lok, 27 vagnar och 81 containrar XXL, cirka 1600 nettoton bränsle per tåg. Begränsande faktor: tågets lastvolym, lastvolym cirka 3500 m3
  • 2018: Dubbla lok, 27 vagnar och 81 containrar XXXL, cirka 1600 nettoton bränsle per tåg. Tågets lastvolym ökad till cirka 4500 m3. Begränsningar för tåget är nu beroende av bränsleslag och lastningsplats.

Söderenergi har ett av Sveriges största biobränsleeldade kraftvärmeverk. De använder främst återvunna och förnyelsebara bränslen. De omvandlar utsorterat avfall till energi i form av värme och el med goda miljöprestanda. Det är ett smart resursutnyttjande, en miljötjänst av rang. De förser cirka 300 000 personer, kontor och industrier i södra Storstockholm med fjärrvärme. Deras produktion av el motsvarar förbrukningen av hushållsel i 100 000 bostäder.

Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 270 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 2 000 anställda och en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2016). Läs mer på www.greencargo.com