Följ Green Cargo

Green Cargo möter Holmens nya transportbehov

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2020 13:00 CEST

Foto: Johan Roswall, Green Cargo

Trots rådande läge med Covid-19 och minskad efterfrågan inom många segment har Holmens rundvirkeskunder av förflyttning av råvara, vilket i sin tur ökar Holmens behov av fler godstransporter. Tack var ett kundanpassat och lösningsorienterat arbetssätt där fokus legat på flexibilitet och punktlighet har Green Cargo lyckats möta Holmens behov av extratåg.

Holmens och Green Cargos samarbete sträcker sig långt tillbaka i tiden med transporter av massaved och sågtimmer mellan orter i norra Sverige. I april förra året utökades samarbetet med fler destinationer och en ny transportlösning med fler lok och en ny vagn utvecklades för att optimera kapaciteten. Transportlösningen har genererat en miljömässigt och ekonomiskt hållbar lösning med mer virke på färre antal tåg till fler orter.

– Green Cargo har inte bara en långsiktig och stabil transportlösning utan de kan nu också ge oss bättre möjligheter till ett flexiblare transportflöde som går att boka med kortare framförhållning. Vi har fått bra gehör för våra nya behov av extra tåg under den senaste perioden och vi har därmed kunnat säkra leveranserna till våra slutkunder. Genom bra kommunikation, kundanpassning och flexibilitet i Green Cargos operativa verksamheten har samarbetet fördjupats. Våra behov och efterfrågan möts av Green Cargo vilket är väldigt positivt och viktigt för oss i nya affärsmöjligheter, säger Maja Öberg, leveranssamordnare på Holmen.

Foto: Medarbetare på Holmen och Green Cargo med Maja Öberg, leveranssamordnare på Holmen och Johan Roswall, säljare på Green Cargo längst till höger.

Godstransporter på järnväg är en viktig grund för Sveriges välstånd och konkurrenskraft. Liksom Holmen, förlitar sig många av Sveriges industriföretag på en fungerande godsjärnväg, som miljö- och kapacitetsmässigt är oslagbar jämfört med andra transportslag. Green Cargos tvärfunktionella team, med representanter från olika delar av bolaget, arbetar hårt för att tillsammans snabba upp processen för extratåg och nya förfrågningar.

– Vi har både förmågan och viljan att möta kundens behov, och nu med en mer flexibel anpassning till marknaden i vår produktion kan vi möta upp till den flexibilitet Holmens rundvirkeskunder behöver och vi kan både behålla och hämta hem nya affärer. Vårt arbetssätt värderas högt av Holmen och det vill vi så klart leva upp till, säger Johan Roswall, säljare på Green Cargo.

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling. 2019 uppgick Holmens omsättning till nästan 17 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 22 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och en årsomsättning på 4,1 miljarder SEK (2019).