Följ Green Cargo

Green Cargo och Dynamant tecknar ramavtal för 2021

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2020 09:00 CET

Som en följd av Green Cargos långsiktiga strategi att utveckla verksamheten med en stark och robust IT-plattform startar flera nya projekt och initiativ under 2021. Dessa projekt kräver ytterligare förstärkning av extern kompetens och konsultbolaget Dynamant har valts ut som specialistleverantör till Green Cargo för att bidra med projektägarskap, utvecklarkompetens och innovationskraft med fokus på stordatorplattformen BRAVO.

Dynamant har sedan 80-talet en gedigen erfarenhet av järnvägsektorn. Tidigt var Dynamants konsulter med och tog fram arkitekturen för stordatorplattformen BRAVO åt SJ som sedan blev kärnan i Green Cargos IT-system efter bolagiseringen.

- Genom åren har Green Cargo utvecklats till ett bolag med hållbar järnvägslogistik i världsklass och vi på Dynamant är mycket stolta över att få vara med på den fortsatta resan. Dynamant och Green Cargo har haft ett långt samarbete som nu växer och fördjupas. Ett förnyat ramavtal är dessutom ytterligare ett bevis på att Dynamant är Sveriges ledande konsultbolag inom stordatorområdet, säger Patrik Boman, VD Dynamant.

Green Cargos målsättning är att driva en långsiktig IT-strategi som stöder verksamhetens utveckling mot ökad säkerhet, punktlighet och lönsamhet, där en förenklad, förbättrad och stabiliserad stordatorplattform är central för måluppfyllelsen.

- Vi får rätt resurser att förvalta och utveckla stordatorn genom samarbetet med Dynamant. Dynamants specialister bidrar till effektiviseringar av verksamheten, öka driftstabiliteten samt möjliggör en fortsatt internationell tillväxt, säger Ingo Paas, CIO Green Cargo.

För mer information, kontakta:

Ingo Paas, CIO Green Cargo, tel: +46 10 455 42 20

Patrik Boman, VD Dynamant, tel: +46 70 33 55 7 55

Dynamant AB grundades 2006 och är Sveriges ledande konsultbolag på applikationsutveckling inom Stordator/Mainframe. Dynamant arbetar i hela utvecklingsprocessen från idé och produktutveckling till förvaltning, drift och support, migrering och avveckling inom segmenten Bank & Finans samt Transport & Logistik. Dynamants geografiska marknad är i huvudsak Stockholm och Mälardalen. www.dynamant.se 

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 22 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och en årsomsättning på 4,1 miljarder SEK (2019).