Följ Green Cargo

Green Cargo och ScandFibre Logistics i nytt logistikupplägg

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2021 08:00 CET

ScandFibre Logistics (SFL) och Green Cargo förnyar sitt samarbete i ett omfattande logistikupplägg för järnvägstransporter i Skandinavien. Green Cargo vann SFL’s upphandling tack vare ett konkurrenskraftigt erbjudande i form av en hållbar och volymflexibel transportlösning med möjlighet till fler direkttåg och snabbare ledtider.

SFL har ett integrerat transportsystem på järnväg som från december 2021 kommer att benämnas "Rail22". SFL samordnar inom ”Rail22” transporter på järnväg från svenska pappersbruk till cirka 40 terminaler i Sverige och Europa. De företag som har ett samarbetsavtal med SFL är BillerudKorsnäs pappersbruk i Karlsborg, Gävle, Frövi, Gruvön och Skärblacka, Mondi Dynäs i Väja och Smurfit Kappa i Piteå.

Ett nytt treårigt avtal har nu överenskommits mellan Green Cargo och SFL. Green Cargo ska transportera all avgående volym på järnväg från pappersbruken i Sverige. Förutom att avtalet innefattar klimatsmarta transporter syftar logistikupplägget till en leveranssäker och kostnadseffektiv transportlösning. I det nya avtalet har Green Cargo fått ett delvis utökat åtagande där transportvolymerna nu beräknas uppgå till 2 miljoner ton per år från bruken. Green Cargo distribuerar även 700 000 ton för SFL i returfrakter från södra Sverige till olika terminaler inom Skandinavien som ankommer inom ”Rail22” från olika områden i Europa.

Att transportera gods på järnväg är inte bara klimatsmart, utan även det mest yteffektiva transportsättet. Genom det nya upplägget med Green Cargo minskar SFL sina koldioxidutsläpp med över 86 000 ton per år jämfört med om transporterna istället hade gått i vägnätet. Om godsvolymerna skulle gått med lastbil hade det i sin tur motsvarat cirka 120 000 lastbilstransporter per år på det svenska vägnätet. Samarbetet mellan Green Cargo och SFL är inte bara en stor insats för miljön utan skapar även tryggare vägar.

– Vårt mål är att skapa effektiva och klimatsmarta transportlösningar för våra kunder. Det är oerhört glädjande att vi får förnyat förtroende från SFL, där vi även utökar vårt upplägg och gemensamt bidrar till ett mer hållbart samhälle. Genom vårt utökade ansvar kan vi nu erbjuda ännu flexiblare transporter med färre stopp, snabbare ledtider, fler direkttåg och färre rangeringar. Lösningen med returlastning har varit möjlig tack vare att vi har Skandinaviens största nätverk för järnvägstransporter, säger Mats Brodd, strategisk säljare och kundansvarig.

ScandFibre Logistics är ett transport- och logistikbolag som är specialiserade på järnvägstransporter för skandinavisk skogsindustri. ScandFibre Logistics anlitas för att effektivt och miljövänligt sköta leveranser med järnväg från pappersbruk i Skandinavien till exportmarknader runt om i Europa. ScandFibre ansvarar även för stora transporter av importgods på järnväg till Sverige. Företaget har 25 anställda och en omsättning på cirka 1100 MSEK. Huvudkontoret är placerat i Örebro.

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 8 500 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 21 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och en årsomsättning på drygt 4 miljarder SEK (2020).