Följ Green Cargo

Green Cargo och SSAB i förnyat treårsavtal

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2021 08:00 CEST

SSAB och Green Cargo fortsätter sitt samarbete gällande de årliga transporterna om cirka 700 000 ton färdigvaror från SSABs anläggningar i Borlänge och Oxelösund till kunder i Sverige och i Danmark. Logistikupplägget, som omfattar stålrullar och formatplåt, går i Green Cargos vagnslastnätverk. Det nya treårsavtalet startade 1 januari 2021.

Volymerna är viktiga i Green Cargos vagnslastnätverk, och på plats i SSABs lokaler finns Green Cargos kundserviceteam, för att på bästa sätt ta hand om kundens transporter. Green Cargo sköter även växlingen inne på anläggningarna sju dagar i veckan och bygger ihop avgående vagnslasttåg som ska vidare ut till mottagarna.

– Att kunna använda oss av vagnslast på järnväg är viktigt för oss för att kunna leverera till våra kunder på ett både effektivt och hållbarhetsmässigt riktigt sätt, säger Magnus Eliasson, ansvarig för järnvägstransporter på SSAB.

Logistikupplägget omfattar vagnslast av färdigvaror som stålrullar och formatplåt. Transporterna om cirka 700 000 ton per år motsvarar 30 700 lastbilar. Med den här stora volymen är järnvägen det bästa alternativet. Inte bara i miljö- och säkerhetssynpunkt, utan också för all den hantering det kräver inne på anläggningarna.

– SSAB har en stor flexibilitet i sitt transportflöde. Vi har byggt ett system i vagnslastnätverket som kan hantera både stora fasta flöden och mindre varierande flöden. Vi är mycket glada för det förnyade förtroendet där vi tillsammans kan fortsätta att förfina och utveckla vårt logistikupplägg, där kvalitet, kapacitet och frekvens är viktiga parametrar, säger Carl Stjärnesund, strategisk säljare, Green Cargo.

SSAB utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Företaget är en ledande producent på den globala marknaden för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade stål (Q&T), tunnplåt, grovplåt och rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn. SSABs stål och tjänster bidrar till lägre vikt hos slutprodukten och ökar även produktens styrka och livslängd. SSABs produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA har en årlig produktionskapacitet av stål på cirka 8,8 miljoner ton. SSAB har cirka 14 000 anställda i över 50 länder och en nettoomsättning på drygt 65 Mdkr (2020).

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 8 500 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 21 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och en årsomsättning på drygt 4 miljarder SEK (2020).