Följ Green Cargo

Green Cargo och Vallviks Bruk förlänger avtal för rundvirkestransporter från Malungsfors

Pressmeddelande   •   Mar 10, 2021 08:00 CET

Green Cargo på terminalen i Malugnsfors.

Det framgångsrika samarbetet mellan Green Cargo och Vallviks Bruk för transporter av rundvirke från Malungsfors i Malung-Sälens kommun till massabruket i Vallvik har resulterat i en förlängning av nuvarande avtal. Samarbetet inleddes 2018 med tågtransporter från Mora och under 2019 fortsatte dessa från den nyöppnade virkesterminalen i Malungsfors.

Green Cargo körde ett testtåg i juni 2019 och i slutet av augusti samma år avgick det första tåget lastat med rundvirke från terminalen i Malungsfors mot Vallvik med lyckat resultat och sedan dess har transporterna fortsatt på samma sätt.

– Vi framförde ett önskemål till Green Cargo om att börja hämta rundvirke med tåg från den nyetablerade terminalen i Malungsfors. Terminalen är ett strategiskt val för oss och vi är väldigt nöjda med att Green Cargo lyckades klara av att möta våra behov och starta dessa transporter, speciellt då en minskad belastning på miljön är en viktig fråga för oss. Sedan uppstarten 2019 har dessa tåg dessutom levererats med god kvalitet enligt förväntad plan, vilket vi också uppskattar hos Green Cargo, säger Mikael Jonsson, virkeschef på Vallviks Bruk.

Genom att välja järnvägstransporter istället för vägtransporter från Malungsfors minskar parterna tillsammans mängden koldioxidutsläpp med 85 procent. Totalt har 85 000 ton rundvirke körts i Green Cargos klimatsmarta transporter till Vallviks Bruk sedan samarbetet startade under våren 2018.


– Att starta upp trafiken från Malungsfors var utmanande på många sätt men framförallt otroligt roligt. Tillsammans med bland andra våra säljare och lokförarinstruktörer inom Green Cargo samt externa parter betade vi av de utmaningar vi mötte och lyckades få igång ett nytt logistikupplägg där trafiken legat nere i mer än 20 år, säger Björn Andersson, lokförare och tidigare gruppchef i Borlänge på Green Cargo.

Terminalen i Malungsfors återinvigdes efter ett antal år i träda efter en gemensam satsning från kommun, lokala företag och skogsbolag. Järnvägen mellan Malung och Malungsfors återuppbyggdes och den övergivna terminalen rustades upp.

Läs gärna mer om terminalen i Malungsfors.

Vallviks Bruk började byggas 1907 och här arbetar idag cirka 180 personer. Över 70 % av elen som används tillverkas i bruket. På Vallviks Bruk tillverkas långfibriga kemiska sulfatmassor som står för cirka 56 procent av produktionen inom Rottneroskoncernen. Under 2020 producerades 232 700 ton massa vid bruket. Sulfat-processen som används är inte bara den vanligaste processen för framställning av kemisk massa utan metoden ger också en starkare massa. Hela 99 procent av bränslet som används i bruket i dag är fossilfritt och 97 procent av alla kemikalier återvinns.

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 8 500 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 21 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och en årsomsättning på 4miljarder SEK (2020).