Följ Green Cargo

​Green Cargo rustar för tillväxt genom en effektivare organisation

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2016 14:47 CET

Green Cargos transportvolymer och omsättning ökar vilket bekräftar att företaget är på rätt väg i sin tillväxtstrategi. För att säkra fortsatt tillväxt och nå uthållig lönsamhet växlar Green Cargo upp effektiviseringsarbetet. Under 2017 har företaget för avsikt att flytta huvudkontoret från Solna till Green Cargo Center i Hallsberg, där vi har vårt operativa center vid Sveriges största rangerbangård.

– Med en effektivare organisation kan vi stärka vår leveransförmåga och bättre nyttja våra kompetenser och resurser. Vi ökar förmågan att vara en pålitlig, säker och hållbar transportpartner till våra kunder, säger Green Cargos VD Jan Kilström.

Green Cargos medarbetare informerades idag under onsdagen om de planerade förändringarna och att de även innebär en reducering av cirka 60 tjänster. Fackliga förhandlingar har inletts.

– Vi ser en flytt som en nödvändig åtgärd i vår tillväxtstrategi. Vi fokuserar nu på att inleda och genomföra en så bra förändringsprocess som möjligt, där vi månar om att hitta så bra lösningar som möjligt för varje individ, säger Jan Kilström.

Kontakt:
Sohana Josefsson, Kommunikationsdirektör Green Cargo, tel: 010-455 55 93

Green Cargo kör cirka 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed cirka 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi cirka 270 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka transporterna med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har cirka 2 000 anställda och en årsomsättning på 4 miljarder SEK (2015). Läs mer på www.greencargo.com