Följ Green Cargo

​Green Cargo testar digitala automatkoppel för effektivare godstrafik på järnväg i unikt europeiskt samarbete

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2020 08:52 CET

Det är snart dags för de utrustade vagnarna med automatkoppel att lämna verkstaden i Eskilstuna och åka till Luleå. Det är där Green Cargo ska utföra testerna av olika automatkoppel under de svenska vinterförhållandena. Samtidigt kommer tester att utföras parallellt i Österrike, Tyskland och Schweiz. Automatkoppel innebär många fördelar för branschen både när det gäller säkrare arbetsförhållanden, ökad produktion som möjliggör större volymer på järnväg för en hållbar logistik. Den här effektiviseringen är en viktig del att flytta över mer gods från väg till järnväg.

Automatkoppel för tåg utvecklades redan på tidigt 1900-tal och används på alla nya persontåg. För godståg kopplas dock järnvägsvagnarna fortfarande ihop och isär manuellt med skruvkoppel. Med digitala automatkoppel och kompletterande digitala lösningar kan kapacitet, punktlighet, arbetsmiljö, effektivitet och lönsamhet förbättras betydligt för godstrafiken på järnväg.

Med digitala automatkoppel (DAC) kan ett flertal tidskrävande och riskfyllda arbetsmoment automatiseras samtidigt som man erhåller säker datakommunikation och effektiv energiförsörjning. Det öppnar för nya moderna logistikkoncept och en mängd digitala applikationer.

– Införandet av automatkoppel är nödvändigt för att uppnå en kostnadseffektivitet som gynnar hela järnvägssystemet, menar Jan Bergstrand, koordinator för godsprogrammet Shift2Rail.

Inom det europeiska järnvägsforskningsprogrammet Shift2Rail, har en standard tagits fram för ett modulärt, multifunktionellt digitalt automatkoppel, ett koppel som kan uppgraderas vartefter.

– Automatisering är avgörande för både ökad konkurrenskraft och produktion som möjliggör effektivare godstransporter med längre och tyngre tåg. Med en modulär lösning, där kostnaden kan tas i steg, underlättas en implementering. Att få möjligheten att kunna bidra i utvecklingen mot en säkrare arbetsmiljö och effektivare verksamhet för branschen i Europa är något som vi är glada för, inte minst för att nå uppsatta klimatmål, säger Annette Bernström, vagnchef, Green Cargo.

Vintertester i Sverige

Projektet FR8RAIL, som är en del av godsprogrammet i Shift2Rail, förbereder nu avfärd av tolv vagnar som utrustats med tre typer av digitala automatkoppel. Testerna genomförs i Tyskland, Österrike, Schweiz och här i Sverige, där fokus ligger på vinterförhållanden. Projektet hoppas på kyla, mycket snö och gärna blåsigt i Luleå-trakten där testerna ska utföras.

– Tillsammans med Green Cargo, fler europeiska branschaktörer och akademin ska vi testa olika automatiseringsnivåer och utvärdera funktion, effekt, kompatibilitet i systemet, kostnader m.m. berättar Anders Ekmark, strategisk planerare och projektledare för FR8RAIL.

Demonstrationerna genomförs med tre olika typer av Digitala Automatkoppel, utvecklade av fyra leverantörer.

Deltagare i vintertesterna för digitala automatkoppel är förutom Trafikverket, godstågsoperatören Green Cargo, SSAB som upplåter spår och lokaler för testerna, statliga forskningsinstitutet RI.SE som utför testerna, samverkansplattformen CLOSER på Lindholmen Science Park samt de fyra leverantörerna av digitala automatkoppel, CAF MiiRA, Dellner, Voith och Wabtech-Faiveley. Projektet drivs inom ramen för det europeiska järnvägsforskningsprogrammet Shift2Rail, som finansieras av Horizon2020, EU´s ramprogram för forskning och innovation.

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 22 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och en årsomsättning på 4,1 miljarder SEK (2019).