Följ Green Cargo

IKEA minskar sin klimatbelastning med 4 476 ton koldioxid per år med Green Cargos transporter

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2019 12:20 CEST

I början på mars avgick den första pendeln från Älmhult och Torsvik till Årsta i den nya affären med IKEA Transport & Logistics Services. Pendeln går sex dagar i veckan och förser varuhus och lager med varor i Stockholm och Uppsala med omnejd. Vid ankomst till terminalen i Årsta tar vår samarbetspartner Road Cargo Stockholm över för att med lastbil köra containrarna till sin slutdestination.

I tidigare avtal transporterade vi cirka 2000 containrar årligen – i det nya avtalet hamnar vi på cirka 12500 containrar årligen bara i Sverige gällande varuhus och kundorders. Det nya transportupplägget innebär att IKEA Transport & Logistics Services minskar sin klimatbelastning med 4476 ton koldioxidutsläpp årligen, vilket stärker varumärkets hållbarhetsarbete.

– I många år har vi haft avtal och en mycket god relation med IKEA som en strategisk samarbetspartner. När IKEA gick ut med en upphandling för deras inrikestrafik i Sverige kontaktade de oss för att delta i den tillsammans med andra logistikföretag. Vi är det enda järnvägsbolaget som gick vidare med ett fåtal andra logistikföretag, säger Jan Elgström, strategisk säljare på Green Cargo.

Den nya pendeln tillsammans med övriga volymer till Gävle, Sundsvall, Umeå och Haparanda innebär att vi får bort cirka 12500 lastbilar från vägarna i avtalet som löper fram till 2021. Green Cargo hyr in 100 nya containrar för uppdraget för att säkerställa leveransen. Containrarna är specialbyggda efter en ritning framtagen tillsammans med IKEA Transport & Logistics Services för att på bästa sätt möta deras behov vid lastning och lossning.

– Vårt långsiktiga mål inom IKEA Transport & Logistics Services är att reducera utsläppen av växthusgaser per transport med hela 70 procent till år 2030. Att lägga över mer transporter på järnväg är ett viktigt sätt att nå detta mål, säger Elisabeth Munck af Rosenschöld, hållbarhetschef, IKEA Transport & Logistics Services.

– Det finns många positiva och viktiga aspekter i vårt samarbete med IKEA. Våra containrar är bättre volymanpassade efter deras varor än lastbilstrailers. IKEA ställer höga krav på kvalitet och leverans och vi ligger på 98-99% enligt dem. Vi har en tydlig kommunikation med varandra och vi har utarbetat en beredskapsplan för oförutsedda händelser som kan uppstå i leveransen. Tillsammans har vi skapat en långsiktig, givande och lönsam affärsrelation, säger Jan Elgström.

IKEA Transport & Logistics Services har cirka 500 medarbetare som arbetar globalt inom kategorierna land, hav och logistiktjänster inom fem områden för transport och logistik: Nord- och Sydamerika, Centraleuropa, Nordeuropa, Sydeuropa, Mellanöstern, Afrika, Asien och Stilla havet.

Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 300 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 1 800 anställda och en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2018). Läs mer på www.greencargo.com