Följ Green Cargo

Låga volymer under tredje kvartalet påverkar Green Cargos resultat negativt

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2018 10:30 CEST

Stora störningar i infrastrukturen och lägre volymer är de främsta orsakerna till att Green Cargos resultat är fortsatt svagt under tredje kvartalet. Rörelseresultatet uppgick till -54 MSEK vilket kan jämföras med 16 MSEK under samma period föregående år. Nettoomsättningen minskade med 4 % och uppgick till 1006 MSEK (1043).

Green Cargo har haft fortsatta utmaningar under årets tredje kvartal. Det svaga resultatet drivs främst av lägre transportintäkter bland annat orsakat av störningar i infrastrukturen under sommaren och lägre volymer generellt under kvartalet.

– Även årets tredje kvartal har på många sätt varit utmanande för oss. Vi har liksom många andra inom järnvägsbranschen påverkats av sommarens extremväder, med betydligt fler bränder och så kallade solkurvor än vanligt. Lägre volymer generellt under perioden slår också mot resultatet, säger Green Cargos tillförordnade VD och CFO Erik Johansson.

Trots tappade volymer är efterfrågan på Green Cargos tjänster fortsatt god. Sammantaget har företaget tecknat nya transportavtal om 147 MSEK under årets tredje kvartal.

Dotterbolaget i Norge redovisar för det tredje kvartalet ett förbättrat resultat. Verksamheten hade stora utmaningar efter årsskiftet, stabiliserades under våren och följer nu fastlagd plan. Ytterligare åtgärder, i enlighet med tidigare initierade aktiviteter, förväntas ge positiva effekter för att på sikt bidra till en ekonomisk hållbar verksamhet.

Utfall tredje kvartalet 2018

  • Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 1 006 MSEK (1 043)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -54 MSEK (16)
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -56 MSEK (10)

Utfall januari-september 2018

  • Koncernens nettoomsättning under perioden uppgick till 3 154 MSEK (3 266)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till -126 MSEK (20)
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -161 MSEK (0)

Kontaktpersoner:
Erik Johansson, tf Verkställande direktör och Finansdirektör, Green Cargo, tel: 010-455 54 48

Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 270 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 1 900 anställda och en årsomsättning på 4,3 miljarder SEK (2017). Läs mer på www.greencargo.com