Följ Green Cargo

Minskade transportvolymer, ökade fasta kostnader och extremväder slår hårt mot resultatet

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2019 09:00 CET

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet var i nivå med föregående år och uppgick till 1 054 (1 071) MSEK. För helåret minskade omsättningen med cirka fyra procent och uppgick till 4 208 (4 337) MSEK. Omsättningen jämfört med föregående år har påverkats av tappade och minskade affärer, som till viss del kompenseras av nya affärer till ett värde av 880 (748) MSEK. Volymutvecklingen har under året påverkats negativt av extrema väderförhållanden under årets vinter- och sommarmånader. Ytterligare störningar i infrastrukturen samt brist på lokförare har påverkat regulariteten och således resultatet negativt.

Perioden oktober–december 2018

  • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 1 054 MSEK (1 071).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 4 MSEK (–21).
  • Koncernens resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till –1 MSEK (–34).
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 352 MSEK (205).

Perioden januari–december 2018

  • Koncernens nettoomsättning i perioden uppgick till 4 208 MSEK (4 337).
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till –122 MSEK (1).
  • Koncernens resultat från kvarvarande verksamheter uppgick till –169 MSEK (–32).
  • Green Cargo tecknade nya transportavtal till ett totalt kontraktsvärde om 880 MSEK (748).

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till 4 (–21) MSEK. Exklusive en miljökompensation om 95 (0) MSEK var rörelseresultat –91 (–21) MSEK. Utfallet förklaras främst av lägre volymer, kostnader relaterade till effektiviseringsprogrammet samt höga kostnader för underhåll av lok. Vi ser även en ökning av kostnader för utlandstrafik i kvartalet.

För helåret uppgick rörelseresultatet till –122 (1) MSEK inklusive miljökompensation. Utfallet förklaras främst av minskade transportvolymer i kombination med ökade fasta kostnader, främst inom IT samt ökade underhållskostnader av lok.

Årets resultat påverkades även negativt av sommarens extremväder. Enligt Trafikverket uppstod 356 (38) solkurvor samt 497 (240) tågstörande bränder. Det program som sjösattes efter sommaren inrymmer ett flertal åtgärder för att förbättra vår interna effektivitet. För att nå bättre lönsamhet i våra utrikestransporter framöver drivs trafiken genom Danmark från och med december i egen regi. Vidare har de åtgärder som vidtagits för att skapa en positiv utveckling i vår norska verksamhet börjat ge resultat och verksamheten följer prognos.

Positivt är att vi under året tecknat nya transportavtal om totalt 880 (748) MSEK med bland andra Scandfibre Logistics, Stena och Valsabinna. Under fjärde kvartalet fick vi dessutom fortsatt förtroende från SSAB. Avtalet omfattar Norra och Södra Stålpendeln samt växlingstjänster i Borlänge och Oxelösund.

Kontaktperson:
Ted Söderholm, VD, Green Cargo, tel: 010-455 71 50

Erik Johansson, Finansdirektör, Green Cargo, tel: 010-455 54 48

Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 270 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 1 900 anställda och en årsomsättning på 4,3 miljarder SEK (2017). Läs mer på www.greencargo.com