Följ Green Cargo

Norsk Gjenvinning och Tekniska verken använder Green Cargos miljövänliga transporter på järnväg

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2016 10:00 CEST

Från vänster: Niklas Wilandh, Green Cargo och Jon Bergan, Gjenvinning Downstream.

Nu har järnvägstransporterna startat med returträ från Norsk Gjenvinnings anläggning Groruddalen Miljöpark i Norge till Tekniska verkens kraftvärmeverk i Katrineholm. Redan genom att köra en mindre mängd på tåg, minskas koldioxidutsläppen med minst 70 000 kg jämfört med lastbil. Det här är ett samarbete mellan Green Cargo, Norsk Gjenvinning, Tekniska verken AB i Katrineholm, Katrineholms kommun och Katrineholms Logistikcentrum.

Green Cargo levererar 8 till 16 containers per vecka som rymmer 320 - 640 m3 returträ. Totalt kommer cirka 10 % av kraftvärmeverkets årsförbrukning att transporteras med den här lösningen. Om det hela faller väl ut är tanken att frakta en ännu större mängd returträ med tåg framöver som mellanlagras på Logistikcentrum för att minska vägtransporterna ytterligare.

– Vi arbetar ständigt med att minska koldioxidutsläppen från våra transporter och genom att ersätta transporterna med tåg är rätt riktning. Om denna lösning fungerar effektivt kommer vi att fortsätta att titta på liknande lösning i samarbete med många av våra internationella kunder, säger Jon Bergan, direktör Gjenvinning Downstream.

– Det känns riktigt bra att vi nu kan ta ett steg till i vår ambition att minska de fossila utsläppen i vår el- och värmeproduktion. Och det är ett steg i rätt riktning mot minskade globala utsläpp, vilket har blivit möjligt tack vare att vi är flera parter som drivit det här. Det känns också roligt att vara en del av kommunens satsning på Logistikcentrum, där vi hoppas att de här miljövänliga transporterna bidrar till fortsatt utveckling, säger Anna Axelsson, affärsenhetschef Katrineholm Fjärrvärme, Tekniska verken.

– Det är verkligen positivt att Green Cargos miljövänliga järnvägstransporter kan stödja Tekniska verken och Norsk Gjenvinning att komma närmare sina uppsatta miljömål tack vare minskade koldioxidutsläpp med minst 70000 kg med vår järnväglösning jämfört med lastbil. Vi ser framemot ett fortsatt givande samarbete, säger Björn Thunqvist, kundansvarig säljare, Green Cargo.

Norsk Gjenvinning är Norges största leverantör av återvinnings- och miljötjänster med en ambition att vara branschens bästa spelare när det gäller hållbarhet. Under de senaste åren har de tagit ställning till hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Deras vision är att avfall ska vara lösningen på framtidens resursproblem. Varje år hanterar de 1,8 millioner ton avfall från 44 000 kunder.

Tekniska verkens vision är att bygga världens mest resurseffektiva region. Fjärrvärmeverk i Katrineholm har 1500 fjärrvärmekunder och producerar 200 GWh fjärrvärme motsvarande årligt behov för 9000 hushåll. Allt produceras med hjälp av träbaserade bränslen med 80 procent återvunnet trä och 20 procent är jungfrulig bränsle från skogen och en liten del av oljan vid extrem kyla av vintern.

Green Cargo kör cirka 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed cirka 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi cirka 270 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds transporter märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har cirka 2 000 anställda och en årsomsättning på 4 miljarder SEK (2015). Läs mer på www.greencargo.com