Följ Green Cargo

Premiärtåget i Stockholm Norvik Hamn

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2020 08:00 CEST

Foto: Stockholms Hamnar/Per-Erik Adamsson

Det första ordinarie godståget har nu rullat på industrispåret till den nya godshamnen Stockholm Norvik Hamn. Stockholms Hamnar har byggt järnvägsspåret som möjliggör mer hållbara transporter och ökar de olika transportalternativen till och från hamnen.

Tisdagen den 9 juni körde Green Cargo det första tåget via det nybyggda industrispåret till Stockholm Norvik Hamn. Stockholms Hamnar har byggt drygt fyra kilometer industrispår för att koppla samman Stockholm Norvik Hamn med järnvägsnätet, en investering på 800 miljoner kronor.

– Det är härligt att det första tåget har anlänt Stockholm Norvik Hamn. Industrispåret kopplar Stockholm Norvik Hamn till hela Sveriges järnvägsnät och är en viktig förutsättning för hållbara transporter och för att erbjuda god service till våra kunder, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef på Stockholm Hamnar.

Stockholms Hamnar äger och ansvarar för driften av järnvägslinjen.

– Idag rullar första tåget i skarpt läge med containrar ut i Green Cargos järnvägsnät från Stockholm Norvik Hamn. Det har varit en lång tids planering i ett givande och bra samarbete mellan oss parter. Stockholm Norvik Hamn är en modern hamn med en infrastruktur som kan möta marknadens efterfrågan på ökad frekvens och kapacitet på järnvägen. Det är framför allt industrier och kunder i Mälardalen, Stockholmsregionen och i mellersta Sverige som ser ett ökat behov på robusta och tillförlitliga logistiklösningar under de kommande åren. Och det är vi glada att kunna stå till tjänst med, säger Robert Vintander, branschchef försäljning handel och logistik på Green Cargo.

Fakta industrispåret

  • 4400 meter långt
  • Plus 360 meter spår på hamnplanen
  • En bangård med tre spår på vardera 750 meter
  • Ett stickspår på 100 meter

Stockholm Norvik Hamn öppnade under maj och består av två delar. En containerterminal som ersätter containerterminalen i Frihamnen i Stockholm och drivs av Hutchison Ports, en av världens största containeroperatörer med 52 hamnar i 27 länder. Den andra delen är en roro-terminal för rullande gods som drivs av Stockholms Hamnar och beräknas öppna under hösten.

Stockholms Hamnar främjar sjöfarten och säkrar regionens varuförsörjning genom att erbjuda kajplatser samt service och tjänster för färje-, kryssnings- och godstrafiken. Stockholms Hamnar finns i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn. Medelantalet anställda är 190 och koncernen omsatte 890 mkr under 2019.

Fler bilder: https://bit.ly/3cIt8oU

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 22 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och en årsomsättning på 4,1 miljarder SEK (2019).