Följ Green Cargo

Real Rails och Green Cargos transportsamarbete minskar klimatutsläppen med 50 000 ton koldioxid under 2020

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2019 10:00 CEST

Avtalsskrivning mellan Real Rail och Green Cargo i Stockholm.

Efter många lyckade samarbetsår mellan Real Rail och Green Cargo stärker bolagen nu upp ytterligare i ett nytt partnerskap för fortsatta klimatsmarta transporter från norr till söder för svenskt näringsliv.

– Det är mycket glädjande att få fortsätta samarbetet med Real Rail. Genom komplex lokpositionering och bemanningsplanering erbjuder vi hög kvalitet och robusthet i systemet med sammanlagt 60 tåg i månaden i detta samarbetsavtal, säger Richard Kirchner, marknadsdirektör, Green Cargo.

Från Helsingborg-Nässjö-Umeå-Luleå och från Göteborg-Umeå-Ånge-Luleå rullar tre hela tåg i vardera riktningen, fem dagar i veckan, med intermodala pendlar innehållande färskvaror och industrigods.

– Vi är också väldigt glada över vårt fortsatta samarbete och klimatsmarta transporter med Green Cargo. Vi har haft en ömsesidig och tydlig utformning av vårt nya samarbetsavtal som ger ännu större flexibilitet och struktur för ökad stabilitet i produktionen. Green Cargo är en kvalificerad aktör avseende resurskapacitet i form av personal och lok, säger David Sandahl, vd Real Rail Sweden.

Transporterna minskar klimatbelastningen med 50 000 ton mindre koldioxidutsläpp bara under 2020, vilket innebär över 90 procent mindre koldioxidutsläpp jämfört med vägtransporter på samma sträckor. Avtalet sträcker sig i 3 år med option på ytterligare 2 år.

– Vår vision är att utveckla och expandera våra transportupplägg, och inom kort planerar vi för en ny linje mellan Stockholm och Göteborg. Vi hoppas att fler företag väljer järnvägen som transportalternativ vid nya klimatsmarta affärer. Green Cargo är en viktig partner som tar hållbarhetsfrågor på allvar, vilket är förenligt med Sandahlskoncernens och Real Rails profilering. Green Cargo är helt rätt partner i vår hållbara utveckling, säger David Sandahl.

Real Rail Sweden AB är en fristående järnvägsorganisatör som ingår i Sandahlskoncernen. Företaget levererar hög kapacitet och kvalitativa järnvägstransporter till transportindustrin.

Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 300 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 1 800 anställda och en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2018). Läs mer på www.greencargo.com