Följ Green Cargo

RFF önskar sänkta banavgifter som ger lättnad åt järnvägsföretagen

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2020 15:00 CET

  • De järnvägsföretag som tillhör Rail Freight Forward (RFF, koalition för godstransporter på järnväg) välkomnar möjligheten att sänka och tillfälligt slopa banavgifterna
  • Järnvägsbranschen återhämtar sig mycket långsamt från effekterna av covid-19-pandemin och den här stödåtgärden skulle vara till hjälp för branschen
  • Ett antal medlemsstater tar nu tillfället i akt och sänker eller slopar banavgifterna
  • RFF uppmanar även övriga medlemsstater att utnyttja möjligheten att underlätta branschens ekonomiska överlevnad och återhämtning

Branschen för godstransporter på järnväg har gjort enorma insatser för att hålla igång Europas länder, och är ett stöd för såväl industrier som samhället under covid-19-pandemin. Våra medarbetare har upprätthållit samhällsviktiga funktioner genom att förse sjukhus med munskydd, handsprit och energi för att värma upp vårdinrättningar samt säkerställt kontinuerliga leveranser av livsmedel och drycker till matbutiker.

Ändå har godstågsföretagen drabbats hårt av krisen och lidit ekonomisk skada. Därför behöver branschen åtgärder för att säkra överlevnaden och återhämtningen för godstransporter på järnväg till nytta för hela den europeiska ekonomin.

Sänkta banavgifter, även kallade järnvägstullar, kommer att ligga till grund för konkurrenskraftiga och miljövänliga järnvägstransporter, i synnerhet med tanke på de utmaningar som följer av covid-19-pandemin. RFF:s medlemmar är mycket tacksamma mot EU-kommissionen för att ha tagit fram detta berömvärda initiativ och mot Europaparlamentet och rådet för deras snabba beslut. Ett antal medlemsstater såsom Tyskland och Nederländerna halverar nu sina banavgifter. Österrike och Luxemburg tar tillfället i akt och slopar banavgifterna helt. Frankrike slopar banavgifterna under 2020 och första halvåret 2021. Både Frankrike och Schweiz slopar avbokningsavgifter. Vidare har Schweiz åtagit sig att stödja järnvägssektorn med direktstöd som ersättning för den minskade transportverksamheten samt merkostnader. RFF-koalitionen uppskattar till fullo initiativets värde.

Det är hög tid att alla medlemsstater fattar det brådskande och kloka beslutet att bana väg för konkurrenskraftiga och miljövänliga järnvägstransporter.

RFF:s medlemmar förutser och förväntar sig att EU-kommissionen kommer att förlänga förordningen efter december 2020, mot bakgrund av de åtgärder som ett antal medlemsstater har infört och med tanke på effekterna av covid-19-pandemin. Vi uppmanar alla medlemsstater att utnyttja detta tillfälle att föreslå en förlängning av åtgärderna efter december 2020.

Nödvändigt initiativ för branschen

Både de globala och europeiska ekonomierna har drabbats hårt och covid-19-pandemin, vilket även transportbranschen har gjort. De sänkta banavgifter som nu gäller för godstransporter på järnväg bidrar till att väga upp de fördelar som vägtransporter har över järnvägen i fråga om kostnader och infrastruktur, och bidrar till att skapa konkurrenskraftiga transportförhållanden. Sänkningen av banavgifterna omges inte av krånglig byråkrati och gynnar alla operatörer rättvist – den är det enklaste och lämpligaste sättet att stödja branschen på.

Godstransporter på järnväg spelar en avgörande roll när det gäller politiska åtgärder mot klimatförändringar för att Europa ska nå sina miljö- och klimatmål. Godstransporter på järnväg har i princip inte utvecklats alls de senaste 15 åren, alltså långt innan covid-19 slog till, vilket är skälet till att det nu krävs stöd till branschen. Det är dessutom bråttom med stöd för att säkra branschens överlevnad och att kostnaden inte förs vidare till kunderna.

Om Rail Freight Forward

Rail Freight Forward är en koalition av europeiska godstågsföretag som samarbetar för att kraftigt minska den negativa miljöpåverkan från godstransporter genom innovation och en intelligent transportmix. Koalitionen strävar efter att öka andelen godstransporter på järnväg i Europa med 30 procent till år 2030 som en bättre makroekonomisk lösning för europeisk tillväxt. Den organiserar järnvägsföretag, infrastrukturleverantörer och politiker i Europa för att vidta åtgärder för att genomföra detta skifte av transportslag. Rail Freight Forward är en stor koalition som ständigt växer.

Den består av godstågsföretag och stöds av förbunden CER, UIC, EFRA och VDV. Aktuella medlemmar i Rail Freight Forward är BLS Cargo, CD Cargo, CFL cargo, CIT, DB Cargo, Fret SNCF, FTE, Green Cargo, Lineas, LTE Group, Mercitalia, Ost-West Logistik, PKP Cargo, ÖBB Rail Cargo Group, Renfe Mercancias, SBB Cargo och ZSSK Cargo.

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 22 miljoner ton gods, har 1 800 anställda och en årsomsättning på 4,1 miljarder SEK (2019).