Följ Green Cargo

ScandFibre Logistics väljer Green Cargos gröna transporter

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 10:00 CEST

ScandFibre Logistics (SFL) har genomfört årets största upphandling av godstågstrafik inom skogsindustrin. Green Cargo fick tack vare ett konkurrenskraftigt erbjudande och sina hållbara transportlösningar ökat förtroende.

Genom ett nytt avtal för perioden 2017 - 2019 kommer Green Cargos samarbete med SFL att utökas ytterligare. SFL transporterar produkter från svenska pappersbruk till hamnar och terminaler i Europa. Vagnarna returlastas sedan med importvaror för den svenska marknaden. Green Cargo har nu fått förtroendet att ta hand om en betydande del av transporterna.

Arbetsnamnet på SFL:s nya tågsystem är "Rail17". Huvudsakliga syftet att tillhandahålla ett leveranssäkert, kostnads- och miljöeffektivt transportsystem. I det nya avtalet har Green Cargo fått ett utökat åtagande. Transportvolymerna beräknas uppgå till cirka 1,9 miljoner ton per år från bruk och cirka 700 000 ton i returfrakter. Green Cargo ska ansvara för stora delar av de svenska transporterna och distributionen.

– Vi är mycket glada för det fortsatta förtroende SFL har visat oss. Att skapa en hållbar och effektiv transportlösning har varit vårt mål i denna transportupphandling. Lösningen med returlastning har varit möjlig tack vare att vi har Skandinaviens största nätverk för järnvägstransporter, säger Green Cargos VD Jan Kilström.

– Vi har efterfrågat en flexibel och tillförlitlig transportlösning. Green Cargo har stor erfarenhet av att transportera för skogsindustrin och har visat sin förmåga och vilja att utveckla ett effektivt och hållbart transportsystem. Green Cargo är en mycket bra samarbetspartner för vår ambition att fortsätta växa på järnväg, säger SFL:s VD Mats Erkén.

Kontakt:

Jan Kilström, VD Green Cargo, tel: 010-455 55 53

Sohana Josefsson, Marknads- och Kommunikationsdirektör Green Cargo, tel: 010- 455 55 93

ScandFibre Logistics driver och utvecklar järnvägslösningar åt svensk skogsindustri. ScandFibre anlitas för att effektivt och miljövänligt sköta leveranser med järnväg från pappersbruk i Skandinavien till exportmarknader runt om i Europa. ScandFibre ansvarar även för stora transporter av importgods på järnväg till Sverige. ScandFibre har 32 anställda och en omsättning på cirka 1 miljard SEK. Huvudkontoret är placerat i Örebro.

Green Cargo kör cirka 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed cirka 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi cirka 270 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds transporter märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har cirka 2 000 anställda och en årsomsättning på 4 miljarder SEK (2015). Läs mer på www.greencargo.com