Följ Green Cargo

​Schenker AS och Green Cargo tecknar nytt avtal för järnvägstransporter mellan Oslo och Narvik

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2019 14:00 CEST

Kontraktet signeras av Ted Söderholm, CEO Green Cargo AB (höger) och Knut Eriksmoen, CEO Schenker AS (mitten). Hans-Thomas Andersen, Head of Land Transport Schenker AS (vänster).

För Schenker är tågleveranser en viktig del i deras nätverk och finns i företagets DNA. Genom att stärka godstransporter på järnväg uppnår de miljöfördelar som är i linje med deras fokus att utveckla allt mer hållbara logistiklösningar. Green Cargo är därför en viktig samarbetspartner som tar hållbarhetsfrågor på allvar.

Kvalitet har varit en viktig del i förhandlingarna, och nu när parterna ingår ett samarbete kommer det att stärka utbudet till marknaden avsevärt och Schenker blir bättre rustat för framtiden.

Avtalet gäller Schenkers tågprodukt North Rail Express (NRE) på rutten mellan Oslo och Narvik. När avtalet startar den 1 januari 2020 går fem tåg i veckan med kapacitet för 52 teu i vardera riktning. Leveranserna av konsumtionsvaror, läkemedel, lax och andra industrivaror blir stabilare och samtidigt blir miljön en vinnare.

– Vi är mycket glada och stolta över vårt samarbetsavtal där Schenker ytterligare stärker sina kunders konkurrenskraft och flexibilitet på en växande marknad mellan regionerna. Godstransport på järnväg behövs för ett konkurrenskraftigt näringsliv och för att uppnå klimatmålen, både nu och i framtiden, säger Richard Kirchner, Marknadsdirektör, Green Cargo.

I valet av leverantör la Schenker stor vikt vid att tågoperatören ska vara en framåtblickande och kvalitetsinriktad leverantör. Green Cargo är en av de största godstågoperatören i Norden och arbetar lösningsorienterat för att uppnå kunders behov. Nya skivbromsvagnar var en viktig del för att utveckla lösningen till ett stabilare och mer modernare transportupplägg. Schenker får nu tillgång till en modern och pålitlig utrustning. NRE-tågens kapacitet ökas avsevärt och tillsammans med högre transportkvalitet kommer detta att stärka utbudet till näringslivet betydligt.

– Schenker är en av de största speditörerna med mycket stor potential för mer gods på rälsen. Att tillsammans ta NRE ett steg framåt mot en effektivare och stabilare lösning ger oss möjlighet att även öka intresset för andra företag att förstå vikten av att öka volymer på järnväg för klimatsmarta transporter, säger Anders Ohlsén, Säljare på Green Cargo.

Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 300 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 1 800 anställda och en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2018). Läs mer på www.greencargo.com