Följ Green Cargo

​Stockholm Norvik Hamn ihopkopplad med järnvägsnätet

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2020 08:20 CEST

Under påsken har det industrispår som Stockholms Hamnar byggt till Stockholm Norvik Hamn kopplats samman med järnvägsnätet och elektrifierats. Det möjliggör en direkt järnvägsanslutning till och från hamnen i Green Cargos intermodala nätverk för nationella och internationella transporter.

Stockholms Hamnar har byggt drygt fyra kilometer industrispår för att koppla samman Stockholm Norvik Hamn med järnvägsnätet, en investering motsvarande 800 miljoner kronor.

– Att koppla samman Stockholm Norvik Hamn med järnvägsnätet är en viktig förutsättning för hållbara transporter och för att ha en god service till våra kunder, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef på Stockholm Hamnar.

Nu kan kunder boka transporter direkt via Green Cargo som erbjuder en intermodal transportlösning enligt tidtabell inom hela Green Cargos nätverk.

– Det är en milstolpe att järnvägen nu är klar att trafikeras. Vi ser fram emot att kunna möta marknadens behov av klimatsmarta transportlösningar till och från den nya hamnen, säger Richard Kirchner, marknadsdirektör på Green Cargo.

Industrispåret är 4400 meter långt plus 360 meter spår på hamnplanen för att kunna lasta och lossa vagnar. En bangård har byggts med två spår på vardera 750 meter där tåg kan sättas samman, plus ett stickspår på 100 meter. Stockholms Hamnar äger och ansvarar för driften av järnvägslinjen.

Stockholm Norvik Hamn öppnar 2020 och består av två delar. En containerterminal som ersätter containerterminalen i Frihamnen i Stockholm och drivs av Hutchison Ports, en av världens största containeroperatörer med 52 hamnar i 27 länder. Den andra delen är en roro-terminal för rullande gods som drivs av Stockholms Hamnar.

Foto: Stockholms Hamnar

Stockholms Hamnar främjar sjöfarten och säkrar regionens varuförsörjning genom att erbjuda kajplatser samt service och tjänster för färje-, kryssnings- och godstrafiken. Stockholms Hamnar finns i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn. Medelantalet anställda är 190 och koncernen omsatte 890 mkr under 2019.

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 22 miljoner ton gods, har 1 700 anställda och en årsomsättning på 4,1 miljarder SEK (2019).