Följ Green Cargo

​Unikt järnvägssamarbete för att trygga livsmedelsförsörjningen

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2020 14:30 CEST

ICA kommer att använda Volvokoncernens godståg till att frakta varor. I normala fall körs tågen av Green Cargo i södergående riktning för att transportera Volvos gods från Sverige till fabriken i den belgiska staden Gent. Svenska logistikföretaget Scanlog använder sedan sex år tåget i nordgående riktning för transporter av bland annat livsmedel för ICAs räkning. Sedan stängningen av Volvos lastbilsfabrik i Gent har tåget stått stilla. ICA och Volvo i samarbete med Scanlog och Green Cargo kommer nu att åter ta tåget i drift trots att tåget i nuläget saknar gods söderut.

Samarbetet som startar under påskveckan innebär att två 19-vagnarståg i veckan kommer frakta varor till ICAs lager från Gent. Detta motsvarar en godsmängd motsvarande 80 lastbilar i veckan. Genom detta reduceras risken för varubrist kopplat till det osäkra läget just nu med smittspridningen i Europa och potentiellt kapacitetsbortfall på chaufförssidan på grund av sjukskrivningar.

Green Cargo och Scanlog är de två logistikföretagen som möjliggjort samarbetet och sköter transporterna.

– Jag är stolt över att vi genom detta samarbete snabbt kunnat finna en lösning som även i denna svåra Corona-tid kan se till att viktigt gods når mottagare i tid både nationellt och internationellt. Järnvägen är en samhällskritisk funktion även i normalt läge och det understryks verkligen i kristider hur viktigt det är för hela Europas varu- och industriförsörjning att järnvägstransporterna kan fortsätta, säger Ted Söderholm, vd på Green Cargo.

– Sverige är beroende av att transporterna från Europa fortsätter att fungera. Minskande exportflöden minskar tillgängligheten på lastbilskapacitet för nordgående gods. Fler och fler färjelinjer blir inställda, vilket innebär att lastbilstrafiken måste ta landvägen och passera många landsgränser. Att då kunna trygga att en stor mängd dagligvaror kan transporteras på järnväg känns både roligt och väldigt viktigt, säger Mattias Ljungberg, Scanlogs vd.

Foto: Scanlog

Scandinavian Logistics Partners AB är ett svenskägt logistikföretag specialiserat på internationella transporter på järnväg, sjö, bil och flyg. Vi brinner för Responsible Logistics - en ansvarsfull logistik fokuserad på kostnadseffektivitet, minskad miljöpåverkan och hög kvalitet. Scanlog har ett fyrtiotal medarbetare på fyra kontor i Sverige, omsätter ca 400 mkr och blev av Dagens Industri utnämnt till Gasellföretag 2017, 2018 och 2019. Scanlog är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO. www.scanlog.se

Green Cargo är en hållbar logistikpartner och en viktig del av skandinaviskt näringsliv. Över 95 procent av vårt transportarbete sker med eltåg där klimatpåverkan är mycket nära noll. Varje dygn kör vi 400 godståg och ersätter dagligen runt 9 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi närmare 300 platser i Sverige, Norge och Danmark och med partners når vi hela Europa. Green Cargo ägs av svenska staten. Vi transporterar 22 miljoner ton gods, har 1 700 anställda och en årsomsättning på 4,1 miljarder SEK (2019).