Följ Green Cargo

Vin från Italien levereras klimatsmart med Green Cargo

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2017 13:00 CET

Via Green Cargos direktlinje Italy Direct, transporterar Green Cargo varje år runt 200 stora vagnar med vin från Italien och 300 mindre vagnar med vin från Malmö till Stockholm i ett samarbete med Scanlog – Scandinavian Logistics Partners.

– Vi har de senaste åren sett ett ökat intresse för mer hållbara transportlösningar. Det är mycket glädjande att vi nu, tack vare samarbetet med Green Cargo, har ytterligare möjligheter att erbjuda svenska importörer ett miljömässigt och ekonomiskt mycket attraktivt dörr-till-dörr alternativ från Europa, där vi använder en smart kombination av lastbil och tåg, säger Martin Ytander, affärsområdesansvarig för järnvägs- och biltransportlösningar hos Scanlog.

Avtalet med de mindre vagnarna startade i september. Det är viner som kommer i bulk från Europa och andra delar av världen och tappas i Danmark. Green Cargo ansvarar för transporterna mellan Malmö och Stockholm. Förtransporter, terminaltjänster och tullhantering hanteras av Scanlog.

– Vi har haft ett långt och tätt samarbete med Scanlog och återigen skapar vi miljömässiga och effektiva godstransporter tillsammans genom att fylla tågen tur och retur mellan Sverige och Europa. Vi ser stora och viktiga fördelar i att samarbeta med logistikföretag med goda kunskaper om livsmedels- och dryckesindustrins logistikbehov, säger Björn Thunqvist, strategisk säljare Green Cargo.

I november startade avtalet med de 200 stora vagnarna i Green Cargos direktlinje Italy Direct. Green Cargo levererar inte bara en klimatsmart, utan också en konkurrenskraftig transportlösning direkt till Scanlogs lager utanför Stockholm.

– När det gäller drycker är järnvägslösningar väldigt bra i flera hänseenden, förutom den miljömässiga aspekten. Vi ger våra kunder en säker transport med bra lastkapacitet och frekvens både i vår direktlinje Italy Direct och i vårt inrikesnätverk, som består av närmare 300 destinationer. Allt har fungerat på ett mycket tillfredsställande sätt, säger Björn Thunqvist, strategisk säljare Green Cargo.

Scanlog - Scandinavian Logistics Partners AB är ett oberoende svenskägt logistikföretag med fokus på internationella och globala logistiklösningar med alla typer av transportsätt; flyg, sjö, bil och järnväg. I partnerskap med kunder, leverantörer och medarbetare levererar Scanlog logistiklösningar präglade av ett större engagemang, ansvarstagande och pålitlighet. Scanlog har ett fyrtiotal medarbetare på fyra kontor i Sverige, omsätter ca 350 mkr och blev nyligen av Dagens Industri utnämnt till Gasellföretag 2017.

Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 270 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 2 000 anställda och en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2016). Läs mer på www.greencargo.com